lørdag den 24. november 2012

Sociale Medier & Online Tilstedeværelse

Bloggens første beat omhandler dét at have en online profil. Det er det første blogindlæg i en række af flere omhandlende jobsøgning og sociale medier. 


Sociale Medier & online tilstedeværelse

Der findes ingen statistik på hvor mange jobs der besættes på baggrund af aktivitet eller tilstedeværelse på et socialt medie. Der findes dog undersøgelser og rapporter der forsøger at kaste lys over emnet, og jeg vil i dette indlæg komme ind på nogle af de, i skrivende stund, mest aktuelle pointer. Endelig vil jeg konkludere hvad disse kan, eller bør, betyde for dine overvejelser i forhold til at inddrage sociale medier i din jobsøgning.


Du bliver googlet

Har du googlet dig selv? Hvis ikke, - så bør du gøre det nu. Vi ved fra en rekrutteringsanalyse fra konsulenthuset Ballisager at flertallet af danske arbejdsgivere laver research på potentielle kandidater til et job. Såvel private (51%) som offentlige (35%) arbejdsgivere søger på dit navn i google for at se hvad der dukker op. Du bør derfor på forhånd vide hvad de finder.

En google søgning på et navn giver som regel en lang række hits, og man kan nogle gange blive forundret over hvor mange digitale fodaftryk vi hver især har lagt på nettet som kan søges frem. Noget af det der typisk kommer højt op i en simpel søgning vil være din profil på diverse sociale medier, da den som udgangspunkt er hægtet direkte op på dit fulde navn.


Når du lægger dit navn til noget på nettet, er det derfor vigtigt at være bevidst om at det efterlader et digitalt spor, som på et senere tidspunkt meget vel kan indgå i en arbejdsgivers vurdering af din profil. Du er ikke kun hvad du skriver i dit CV og din ansøgning. Du er også, i mange arbejdsgiveres optik, hvem du er på nettet.

I USA googler over 90% af arbejdsgiverne på et givet tidspunkt i ansættelses-processen den eller de medarbejdere de tænker at gå videre med. En undersøgelse fra marts 2012 viser desuden af ca. 70% af disse arbejdsgivere også havde fravalgt en kandidat på baggrund af informationer fundet online.

Det er på ingen måde denne blogs intention at påstå at vi har amerikanske tilstande herhjemme, - for det har vi ikke (endnu), men det er en kraftig understregning af en vigtig pointe: Vær bevidst om hvem du er på nettet.

Opretter du en profil på et socialt medie, så sæt dig ind i mediets indstillinger for synlighed. Sørg for, hvis muligt, at have kontrol over hvad der kan ses offentligt, og hvad der evt. er forbeholdt personer du kender og har tillid til. Tag stilling

Før du opretter en profil på et socialt medie, så gør dig overvejelser om hvad du vil bruge mediet til. Ved du det ikke, - eller finder du efter nogen tid ud af at du ikke alligevel vil bruge din nye twitter-profil, eller din gamle LinkedIn profil for den sags skyld, - så bør du kraftigt overveje at slette dem.

Der er intet galt i at have en sparsom profil, eller en profil du kun sjældent plejer, men den bør aldrig fremstå uopdateret og forældet. En inaktiv profil bliver stadig vægtet højt i Googles søge-algoritmer, og den vil derfor stadig være med til at tegne billedet af dig. Ja, den er faktisk en del af dig indtil du beslutter noget andet.

Jeg har undervist flere kandidater i brugen af LinkedIn, og da de efterfølgende loggede på deres meget gamle og uopdaterede profil, var det (ned)slående at se hvem der sidst havde kigget på den. Det var i flere tilfælde chefer hos hvem de havde været til samtale.

Pointe: Du skylder dig selv, at præsentere dig lige så professionelt på nettet som du gør til et møde eller over telefonen. Hvis du vil være på nettet, så vis hvem du er. Ikke hvem du var da du tilfældigvis oprettede en profil.

Netværk & andre selvfølgeligheder...

I den tidligere nævnte rekrutteringsanalyse bliver det også påpeget at netværk spiller en stadigt stigende rolle. Det er for så vidt ikke så overraskende, da ordet “netværk” nærmest er blevet et mantra sagt i forbindelse med jobsøgning, men det lægger godt op til brugen af sociale medier, da de for de flestes tilfælde er designede til at udvide og pleje dit personlige og faglige netværk. På kommende blogindlæg vil jeg gennemgå nogle af de vægtigste sociale medier med bl.a. dette for øje.

Beatet: Peter Gabriel - Digging in the dirt: