søndag den 2. december 2012

LinkedIn - Niveaudelt Networking


Bloggens andet beat omhandler sitet LinkedIn.com som i min optik er det mest oplagte sted at lægge sin energi, når jobsøgningen (også) skal gå via de sociale medier.

Som lovet i det seneste blogindlæg, vil jeg over de næste par indlæg komme omkring mulighederne på de sociale medier set i relation til jobsøgning. I dette indlæg vil du kunne læse mit bud på en overordnet beskrivelse af LinkedIn, - samt en art opdeling i niveauer ift. hvordan det kan anvendes aktivt.

LinkedIn
Etableret: 2003
"Det professionelle netværk"


“Du kan ikke komme udenom LinkedIn”. Direkte citat fra tidligere omtalte rekrutteringsanalyse (se forrige blogindlæg). I de kommende afsnit vil du kunne læse lidt om hvorfor det forholder sig sådan, da jeg vil komme ind på hvad der kendetegner LinkedIn, og hvordan man som jobsøgende kan have værdi af en profil på sitet.

Hvad er LinkedIn?
LinkedIn er verdens største online CV-bank, og alene i Danmark har vi for nylig rundet 1.000.000 profiler. Det er ligeledes et socialt medie, men adskiller sig fra de fleste andre sociale medier i kraft af deres “online-etik” og måden din profil er bygget op på. På LinkedIn er du så at sige dit CV, og det er af bl.a. af den grund at det er et godt sted at starte når man inkluderer de sociale medier i sin jobsøgning.


LinkedIn er fagligt og professionelt, så det er ikke her du deler statusopdateringer om dit privatliv, lægger billeder ud eller annoncerer fester og lignende. Pointe: Hvis det ikke er relateret til din faglighed og/eller profession - så hører det sandsynligvis ikke hjemme på LinkedIn.

Jeg får ofte spørgsmålet: “Men hvad er LinkedIn egentlig?” Og når jeg prøver at give et billede på det, så bliver det som regel noget i retning af en krydsning mellem et visitkort, verdens mest intelligente kartotek, og så en evigt igangværende konference.


Jeg vil i det følgende forklare lidt mere indgående hvorfor jeg vælger denne lidt kryptiske beskrivelse, - men i bund og grund handler det om at du selv er med til at definere hvordan du vil anvende din profil på LinkedIn. Jeg har inddelt tilgangen til anvendelsen af LinkedIn i 3 niveauer:1. Niveau - Visitkortet
Det er min fornemmelse, og kun en fornemmelse, at langt de fleste der har en LinkedIn profil anvender sitet på dette niveau. Man kan sagtens få værdi ud af være på LinkedIn uden at gøre en stor og aktiv indsats, omend det som alt andet i verden forholder sig sådan, at jo større en investering man giver, - jo større et afkast kan man forvente.

Det 1. niveau er kendetegnet ved at man ikke nødvendigvis logger på så ofte. Profilen på LinkedIn tjener på dette niveau primært det formål at være synlig for omverdenen, og for at være et sted man kan henvise til såfremt nogen skulle være nysgerrige på hvem/hvad man er. Typiske brugere på dette niveau opretter en profil, connecter med et allerede kendt netværk, - og linker så til profilen i deres auto-signatur på mailen og evt. i ansøgninger/CV. Profilen tjener derudover det formål, at når arbejdsgiver googler ansøgers navn, - ja så finder han/hun et professionelt billede, samt et opdateret CV. 

Pointe: Du kan med en LinkedIn profil i høj grad styre hvad en evt. kommende arbejdsgiver finder på nettet når du bliver googlet.

Bruger man LinkedIn på dette niveau er det dog i mine øjne afgørende at man holder sin profil opdateret. Det kræver blot at man får påført relevant erfaring og uddannelse efterhånden som man tilegner det sig, - samt at man justerer sin personlige beskrivelse såfremt ens faglige profil ændrer sig over tid. En forældet profil, eller en profil der ikke giver et retvisende billede af ansøgers faglighed, bidrager jo også til det samlede billede som arbejdsgiver/headhunter/kommende kollega kan danne sig på nettet.

Pointe: Præsenter dig selv på LinkedIn præcist så professionelt som du ville gøre det over telefonen eller til en samtale. Har du ikke tænkt dig at opdatere din profil, - eller erfarer du undervejs at du ikke vil bruge din LinkedIn-profil, - så er rådet herfra derfor at slette den.


2. Niveau - Det alt-vidende kartotek
Det 2. niveau er dét niveau hvor teknikken bag LinkedIn virkelig spiller med musklerne. Jeg har pr. d.d. 132 mennesker i mit netværk. En blanding af familie, venner, nuværende og tidligere kolleger, folk jeg har mødt i forskellige arbejds-relaterede sammenhænge samt naturligvis en masse mennesker jeg kun kender fra LinkedIn.

Et netværk på 132 kontakter er bestemt ikke et stort netværk, - slet ikke når man tænker på at jeg har været på LinkedIn siden 2004, - men jeg har været (og er til dels stadig) pænt konservativ ift. hvem jeg connecter med. Dog giver de 132 kontakter mig adgang til lige omkring 2,4 millioner mennesker på LinkedIn. Dét er genialt, - og kun muligt fordi LinkedIn kender mit netværk, - og kender mit netværks netværk, - og deres netværk...

At LinkedIn kan kortlægge vores netværk så detaljeret er en enorm fordel. Det gør det muligt at søge på en navngiven virksomhed, og på få sekunder få at vide om man har et netværk dér. Fx har jeg ingen i mit netværk der arbejder i Udenrigsministeriet, - men jeg kender 4 personer der kender nogen derinde. Jeg kunne altså anvende mit netværk i forhold til at få navngivne relevante personer i tale... og jeg ville på forhånd kunne researche på vedkommende via hans/hendes profil.

Hvor viden om at én man kender, kender én der måske kan hjælpe bare for år tilbage oftest var noget man fandt ud af ved en tilfældighed, - så er det i høj grad noget som dette intelligente kartotek kan hjælpe med at afklare på ganske få sekunder.


3. Niveau - Konferencen
LinkedIn kan meget mere og andet end blot at holde dit visitkort op for omverdenen, - og det kan også mere end at stille sine søge-algoritmer til rådighed for os. Ved at bidrage til netværket, og gå i dialog med det, kan man nemlig få en masse folk i tale. Folk der også har taget ja-hatten på i forhold til at netværke online, og som derfor potentielt kan være et springbræt til job-åbninger eller ny viden/indsigt indenfor dit faglige område.

I de såkaldte grupper kan man bidrage til diskussioner ved at blande sig i allerede stillede spørgsmål, - ligesom man selv kan dele sine overvejelser og sin viden indenfor en uendelig række af forskellige emner. Man kan dele artikler og links, - og lade debatten køre derfra. Man kan også til en start, blot trykke "synes godt om" på andres opdateringer, og dermed sende en besked om at man finder deres input interessant. Man kan med andre skilte med sin faglighed, og gøre sig bemærket på dennes præmisser, fremfor dét faktum af man søger en ansættelse.

Aktive deltagere i grupperne finder ofte nye forbindelser/connections herigennem. Det kan være folk der arbejder indenfor virksomheder man selv er interesserede i, - men også andre jobsøgende der kan byde ind med erfaringer og andre input.

Der findes ti-tusindvis af forskellige grupper. Der er grupper for djøf'ere, for kommunikationsfolk, for ledere, - og ja, der findes naturligvis også grupper forbeholdt jobsøgende. I skrivende stund er den største danske gruppe vistnok netop sådan en gruppe - Netværket hvor Jobsøgende og Arbejdsgivere Mødes (NJAM) - der med lidt over 12.000 medlemmer er et godt sted at starte hvis man er ny i det at begive sig ud i grupperne. Her er rigelig af aktivitet og det er let at komme i dialog med folk.

Selv har jeg mødt en fantastisk skare af vidt forskellige mennesker indenfor en lang række forskelligartede fag. De er nu en del af mit netværk, - og jeg en del af deres. Og der har været navn-givne professionelle som jeg gerne ville i kontakt til, - men som jeg ikke kendte, og som jeg ingen adgang havde til via mit netværk. Men jeg fandt dem i grupperne, - og dét blev min adgang til at blive en del af deres netværk. Ved at engagere mig der hvor de også havde en interesse i at holde sig opdateret, fik vi en forbindelse der var forankret en fælles faglighed. Og ikke i en uopfordret (og ukendt) kontakt.

Afsluttende bemærkninger
Der er så mange tekniske muligheder på LinkedIn, at de ikke fyldestgørende kan formidles her. Søg inspiration på nettet, besøg modernejobsøger.dk eller spørg mig direkte hvis der er noget der driller, eller som du ønsker uddybet. Jeg er lige her: Anders Samut Birch - LinkedIn
I det næste indlæg vil jeg kigge på et af de andre sociale medier, - twitter.

Beatet: Gravediggaz: Diary of a mad man